Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Stichting De vliegende speeldoos (DVSD) vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. DVSD wil daarnaast open zijn over de wijze waarop jouw gegevens worden verwerkt. Daarom vind je hieronder een toelichting, zodat je precies weet welke gegevens we verzamelen en wat daarmee gedaan wordt. Voorop staat dat DVSD zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Als je je niet prettig voelt bij het gebruik van jouw gegevens door DVSD, neem dan gerust contact met ons op!

 

PERSOONSGEGEVENS
DVSD verwerkt persoonsgegevens van jou, omdat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je (of een ouder/voogd) deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verzamelen we gegevens van samenwerkingspartners, klanten, donateurs, nieuwsbriefleden, deelnemers, vrijwilligers, ingehuurd personeel, sollicitanten en het relevante netwerk.

Van deze groepen personen verwerken wij onder andere de naam, geslacht, adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN, kopie ID, kopie VOG, CV en IP-adres. We verwerken (of laten verwerken) in beperkte mate bijzondere persoonsgegevens, zoals ziekteverzuimgegevens.

Bovenstaande gegevens worden niet altijd noodzakelijkerwijs allemaal verwerkt; we verwerken alleen de gegevens waarvoor toestemming is verkregen of die wij voor het uitvoeren van een overeenkomst, wettelijke verplichting of gerechtvaardigd belang noodzakelijk achten. Voor het verwerken van een aantal gegevens ben je verplicht toestemming te verlenen aan ons, opdat wij de activiteiten voortvloeiende uit een overeenkomst, aankoop of donatie goed uit kunnen voeren. Je behoudt het recht om de gegeven toestemming op elk moment weer in te trekken.

VERWERKINGSDOELEN
We verwerken jouw persoonsgegevens mogelijk voor een of meerdere van de onderstaande bedrijfsdoeleinden. Jouw gegevens worden niet automatisch voor alle doeleinden tegelijkertijd gebruikt. We gaan zorgvuldig om met ieders privacy en verwerken de gegevens alleen voor de doeleinden die wij noodzakelijk achten.

  • Administratie en organisatie – bijvoorbeeld voor het organiseren van een voorstelling op locatie. 
  • Financiële administratie – bijvoorbeeld voor het incasseren of factureren van een afgenomen dienst of donatie.
  • Klantvriendelijkheid – bijvoorbeeld het contact opnemen om je te informeren over onze diensten, het meedoen in een voorstelling of het toelichten van de offerte. 
  • Goed werkgeverschap – bijvoorbeeld het uitbetalen van je loon. 
  • Promotie – bijvoorbeeld het bekendmaken van onze activiteiten, het doen van aanbiedingen of versturen van een nieuwsbrief.
  • Onderhoud netwerk – bijvoorbeeld het onderhouden van contacten met klanten, oud-collega’s of oud-deelnemers, om je uit te nodigen bij een speciaal evenement of in te huren als vervangend docent. 

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn varieert, afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens verwerken, tussen de 4 weken en 10 jaar na het einde van de dienstverlening.

VERSTREKKING VAN GEGEVENS AAN DERDEN
Jouw gegevens worden verwerkt door ons personeel en worden dus niet zomaar gedeeld met derden. Jouw persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst, het voldoen aan een wettelijke verplichting of in het kader van een gerechtvaardigd belang. Bij ‘derden’ kun je denken aan de leveranciers van onze e-mailhosting en website, documentenopslag, personeelsadministratiesysteem en boekhoudprogramma. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, zogenaamde subverwerkers, sluiten wij een verwerkersovereenkomst en/of maken wij goede afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. DVSD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Jouw gegevens worden niet gedeeld buiten de EU.

BEVEILIGING
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en doen er alles aan om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor hebben wij passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Maatregelen
Een voorbeeld hiervan is dat wij onze apparaten, systemen en software hebben beveiligd met een sterk wachtwoord en waar mogelijk tweestapsverificatie. Ook hebben wij ons personeel goed geïnformeerd en geïnstrueerd en ons wifinetwerk goed beveiligd. Onze website is beveiligd met het SSL-certificaat, wat je kunt herkennen aan het slotje in je browser. Hiermee zijn de gegevens die je invult op onze website, bijvoorbeeld bij het opvragen van informatie, beveiligd.

E-MAILBELEID
Wij sturen e-mailberichten. Vaak zijn dit berichten waar geen afmeldmogelijkheid voor bestaat. Dit soort berichten zijn geen direct marketing, omdat ze geen reclamedoeleinde hebben. We proberen je dan te informeren over belangrijke zaken omtrent de dienst die je bij ons afneemt, zoals de planning en organisatie van de voorstelling of de bevestiging van een aanvraag.

Ook gebruiken we jouw e-mailadres mogelijk voor het versturen van de digitale nieuwsbrief als dank voor je donatie. Dit doen we alleen indien je hier akkoord voor hebt gegeven. Indien je niet langer wenst dat jouw e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de digitale nieuwsbrief, dan kun je dit aan ons kenbaar maken of je onderaan de nieuwsbrief afmelden en verwijderen uit onze nieuwsbriefdatabase.

WEBSITE EN COOKIES
DVSD gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Functionele cookies
De zogenoemde functionele sessiecookies worden gebruikt voor het leveren van services of om jouw voorkeursinstellingen op te slaan. Bijvoorbeeld voor het invullen van webformulieren. 

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om jouw bezoek aan onze website te analyseren. Wij analyseren bijvoorbeeld het aantal bezoekers dat onze website bezoekt, de tijdsduur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of de pagina’s van een website moeten worden aangepast. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze website gebruikersvriendelijker inrichten. Verder worden deze cookies gebruikt om mogelijke technische problemen op de websites op te lossen.

Wil je meer weten over cookies? Ga dan naar http://www.allaboutcookies.org.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

PRIVACYRECHTEN
Je hebt een aantal privacyrechten, waar we je graag op wijzen:
1. Recht op informatie: je hebt het recht om te vragen naar welke gegevens wij van jou verwerken en met wie wij deze gegevens delen.
2. Recht op inzage: je hebt het recht om jouw gegevens bij ons in te zien.
3. Recht op correctie en verwijdering: je hebt het recht om jouw gegevens te laten wijzigen door ons, bijvoorbeeld als je organisatie verhuist of als je een nieuw e-mailadres hebt. Ook heb je het recht om al jouw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Echter kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen waar wij moeten voldoen aan onze wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de bewaartermijn van facturen voor de Belastingdienst.
4. Recht van verzet: je hebt het recht om ons te verzoeken je gegevens niet voor commerciële doeleinden te gebruiken, zoals het doen van aanbiedingen.
5. Recht van bezwaar: je hebt het recht om een klacht bij ons of de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als je denkt dat wij niet zorgvuldig omgaan met je gegevens.

Indien je je wilt beroepen op een van bovenstaande rechten, kun je dit schriftelijk kenbaar maken via het contactformulier op onze website (www.devliegendespeeldoos.com) of het mailadres van jouw contactpersoon. Indien je vragen hebt, kun je met ons bellen via 06 – 23500217 of 026 – 3830422. 

VRAGEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN
Voor DVSD is het niet wettelijk verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming in dienst te hebben. Personen die vragen hebben over de bescherming van persoonsgegevens, kunnen terecht bij de verwerkingsverantwoordelijke van DVSD. Het bestuur vormt de eindverantwoordelijke voor de gegevensverwerking, vertegenwoordigd door Esther Mast en Hanneke van der Weele.

Contactgegevens
Stichting De vliegende speeldoos
Larensteinselaan 26-d
6882 CT Velp
026-3830422

WIJZIGINGEN
DVSD behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Stichting De vliegende speeldoos
Mei 2018
v.1.0

%d bloggers liken dit: